Прамова таварыша А. Н. Аксёнава

Аксёнаў, А. НПрамова таварыша А. Н. Аксёнава [на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным уручэнню г. Віцебску пераходнага Чырвонага сцяга ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ]  // Вiцебскi рабочы. – 1976. – 27 сакавіка (№ 63). – С. 1, 4.