Киселев, К. В. Записки советского дипломата

Киселев, Кузьма Венедиктович. Записки советского дипломата / К. В. Киселев. – Москва : Политиздат, 1974. — 527 с. : 17 л. ил.