Портал библиотеки
Электронный каталог
Поиск
| Моя Область
| Полезная информация
Пользователь системы: Гость
Начало Результаты поиска
Запрос
 В результатах    
Всего найдено: 1
№. Запись
1
Незаконченная запись

General title:
Kraszewski, J. I. (1812-1887) ( Józef Ignacy) Szkice obyczajowe i historyczne / J. I. KraszewskiegoWilno : Wydanie Adama Zawadzkiego (Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego), 184119 sm Oddział drugi, powieść 8 : 821.162.1-94 . - Oddział drugi, powieść 8
Title:
Ostatnia z xiążąt słuckich : kronika z czasów Zygmunta trzeciego. T. 1 : z trzema rycinami / przez J. I. Kraszewskiego
Release data:
1841
Extent:
191, [1] s., [1] k. tabl. : il.
Remarks:
K. tabl. sygn.: Litogr. Oziębłowskiego, Rys. Kraszewski.
Spis rozdziałów: Wstęp. Litwa i Wilno w r. 1599; W kamienicy Starosty Źmudzkiego; Dzban Wina; Radziwillowie i Chodkiewicze; W Kardynalij; Kasztellan i Xięźna; Posłowie
UDC:
821.162.1-94
About person:
Софья Слуцкая, княгиня, 1585—1612
Сигизмунд : III Ваза, великий князь литовскиий и король польский, 1566—1632
Topic:
Радзивиллы (род)
Ходкевичи (род)
ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИСТОРИЯ
16 ВЕК
17 ВЕК
Беларусь
Польша
ХРОНИКА
Подсказка пользователю
Подсказки
Каталоги и БД
Каталоги
Дополнительные действия
Убрать фильтры